top of page

Nytt liv i Österlens gamla äppellundar – för natur och människor

äppelbild med text.jpg

Under 2022 - 2024 arbetar vi med ett projekt kring Österlens äldre äppelodlingar. Projektet är ett så kallat  Leaderprojekt och finansieras med medel ur Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom LEADER Sydöstra Skåne.
 
Syftet med projektet är att hitta hållbara sätt att bevara och utveckla äldre fruktodlingar på Österlen. Vi vill undersöka hur man kan öka odlingarnas biologiska mångfald och kulturmiljövärden samtidigt som de kan bevara och stärka landskapsbilden och bidra till att gynna regional utveckling och bidra till hållbar turism. 

Du kan läsa mer om projektet på Leader Sydöstra Skånes hemsida.
 

Helena beskär.jpg

DETTA GÖR VI

Projektet innehåller en mängd olika aktiviteter:

PUBLIKA AKTIVITETER 2024

Under 2023 genomförde vi ett flertal aktiviteter, bl.a. en fortbildning, guidningar och praktiska aktiviteter. Även under 2024 kommer vi att erbjuda ett antal publika aktiviteter. Det som redan är planterat är följande:

14-15 mars - Fortbildning för trädgårdsmästare

VILKA SAMVERKAR VI MED?

Ett Leader projekt bygger på lokal samverkan mellan olika aktörer. Vi samverkar med bl.a. Simrishamns kommun, Österlens Naturskyddsförening, Länsstyrelsen i Skåne, Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet, Framtidens Natur- och kulturarv samt olika markägare. 

Är du intresserad av projektet så hör gärna av dig till oss!

SKÖTSELRÅD FÖR ÄLDRE FRUKTODLINGAR

Att sköta en äldre fruktodling kräver mycket kunskap. Därför har vi sammanställt våra och många odlares erfarenheter i ett dokument som du är välkommen att ta del av. Här finns generella råd om

 

  • beskärning

  • gödsling

  • markskötsel

  • nyplantering

  • biologisk mångfald

  • m.m.

 

bottom of page