top of page

Glimtar av Portugals

fantastiska kulturlandskap

Svenska Kulturlandskap Januari 2020

TAL OCH TEXTER

 

 

Vi tycker det är spännande att sätta ord på människans relation till naturen och jorden, och belysa konsekvenserna av det mötet. Att inspirera och förmedla kunskap är en viktig del av vårt företagande. Därför skriver vi artiklar, texter och reportage och håller gärna föredrag och föreläsningar inom ämnet landskap och natur- och kulturmiljövård. 

Kontakta oss gärna om du är i behov av en skribent eller inspirerande föreläsare till ditt projekt, utbildning eller evenemang. 

Läs mer nedan.

TEXTER  - ARTIKLAR OCH REPORTAGE

Vi skriver artiklar, texter, reportage och rapporter om natur och kultur, trädgård och människans möte med jorden.

"Jag älskar att möta människor och lyssna på hur deras relation till naturen, trädgården och landskapet ser ut och känns. Min önskan är att skapa personliga, angelägna och nära berättelser som både berör och inspirerar."  

- Helena 

Läs några av våra artiklar här: 

20190217_070151_edited.jpg
artikel_n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffen_edited
Ljumma%2520framtidsvindar_edited_edited.

TAL - FÖREDRAG OCH FÖRELÄSNINGAR

 

Under många år har vi funnits med som föreläsare på olika konferenser, utbildningar och kurser.

 

Några exempel vad vi föreläser om:

    

Jag brinner för det jag talar om, och min önskan är att kunna förmedla detta på ett inspirerande och berörande sätt. Sedan utformar jag mina föreläsningar efter uppdragsgivarens önskemål och publikens kunskapsnivå.” - Fabian

IMG_4111_edited.jpg

Natur- och kulturmiljövård i odlings- och kulturlandskapet

Hur går man till väga när man arbetar man natur- och kulturmiljövård? Hur väljer man syften och mål, bestämmer sig för fri utveckling eller skötsel eller gör avvägningar mellan olika värden? En genomgång av natur- och kulturmiljövårdens principer utifrån pedagogiska exempel från hela Sverige och Europa.

ngsnycklar_edited.jpg

Biologiskt kulturarv och skötsel av biologisk mångfald i kulturlandskapet

En stor del av den biologiska mångfalden i Sverige har formats i samspel med människan, inte bara i slåtterängar och betesmarker utan också i  miljöer som idag betecknas som vildmark. Vad berättar spåren i landskapet och hur kan vi använda den kunskapen för att bevara arter och livsmiljöer? En spännande resa som ger nya perspektiv på landskapet och dess innehåll.

IMG_2431_edited.jpg

Träd och trädvård i kulturlandskapet

Träd fascinerar. Hamlade askar och lindar, gamla grova ekar, stads- och parkträd, kjolgranar och pansartallar – de bär på historier, ger utrymme för ett myller av liv och när våra sinnen. Människor behöver träd, och träden i kulturlandskapet behöver människans vård. Vilka värden har träd och hur tar vi hand om dem?

sp%C3%A5ng_2_kristinehovs_ekopark_sk%C3%

Tillgänglighet till natur- och kulturområden för alla oavsett funktionsförmåga

Hur kan vi göra natur- och kulturmiljöer mer tillgängliga för alla människor, även personer med funktionsnedsättning? Går det att förbättra tillgängligheten till ett naturreservat, en park eller en kulturmiljö och samtidigt bevara dess specifika karaktär? En tankeväckande föreläsning om hur vi kan förhålla oss till funktionsnedsättningar med utgångspunkt i praktiska och inspirerande exempel från olika håll i landet.

Se på Fabians föredrag Levande fäbodkultur i Schweiz på Artdatabankens Flora- och faunavårdskonferens 2018.

IMG_9821.JPG
bottom of page