top of page

OM FABIAN OCH HELENA

”Vi älskar att blanda teori och praktik. Båda två njuter vi av att kombinera teoretiska uppdrag inom natur- och kulturmiljövård med att jobba fysiskt; att få stoppa fingrarna i jorden och odla krispiga ekogrönsaker med hållbara metoder, att varsamt och professionellt beskära gamla träd, sköta om artrika slåtterängar och vårda skogar så att de myllrar av liv.”

Helena Edman är född och uppvuxen på en liten gård utanför Västervik i Småland, där naturen var hennes lekplats och trygghet. Hon är utbildad landskapsingenjör (Alnarp 2000) och marknadsekonom, har sedan dess jobbat med frågor kring trädgård, miljö samt hållbart jord- och skogsbruk, både som enskild företagare och som anställd. Som företagare har hon sedan 2003 arbetat med trädgårdsdesign, konsultation, beskärning, permakultur och landskapsvård, samt skrivit artiklar och gjort personporträtt inom gröna näringar. Hon har bl.a. haft uppdrag hos LRF för att utreda förutsättningar för Grön rehabilitering i Sverige, arbetat med Miljömiljarden inom Stockholms stad samt jobbat hos Agrifack (numera Naturvetarförbundet) som skribent och föreläsare. Helena har en passion för träd, särskilt fruktträd, och för människans relation till landskapet. Hon har också ägt och förvaltat en mindre skogsfastighet i Östergötland.

Läs mer om Helena i hennes CV här. 

 

Fabian Mebus är född och uppvuxen i södra Tyskland och flyttade till Sverige 1995 för att jobba med ekologisk odling. Han är utbildad bio-geovetare (Stockholms Universitet 2000) och har i 20 år arbetat med naturvård och landskapsvård, bl.a. på länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Fabian har bred kompetens inom natur- och kulturmiljövård, är van föreläsare på konferenser och kurser, skribent och projektledare och har lång erfarenhet av skydd och skötsel av värdefulla natur- och kulturområden. Fabian har ett särskilt intresse för sambandet mellan traditionell markanvändning och biologisk mångfald.  Han har också mer än 15 års erfarenhet av att sköta slåtteräng, skog och mark på en egen gård på Gotland.

Läs mer om Fabian i hans CV här.

Kontakt

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

 

 

Välkommen med frågor om uppdrag, offert, samarbeten och projekt!

Vi tycker mycket om att samskapa,

både i stort och smått.

KONTAKT

 

 

Helena Edman och Fabian Mebus

Sankt Olof, Österlen 

levandelandskap@gmail.com

0733 633233 Helena

070 7307998 Fabian

 

Tack för ditt meddelande!

bottom of page