top of page
20160511_093811_edited.jpg

 Vis slåtteräng på Gotland som vi restaurerat och skött under 15 år. 

20220709_102043_Moment 2.jpg

ÄNGS- OCH LANDSKAPSSKÖTSEL 

 

 

Vi utför naturvårdande skötsel och restaurering i utvalda miljöer, t.ex. i rikkärr, slåtterängar och betesmarker eller känsliga fornlämningsmiljöer. Vi arbetar motormanuellt utan större maskiner och minimerar på så sätt negativ påverkan på jord, flora och fauna.

 

Om du som fastighetsägare eller uppdragsgivare behöver en entreprenör med fingertoppskänsla och gedigen kunskap om ekologi och kulturmiljö kan vi vara rätt samarbetspartner för dig. Vi kan erbjuda kvalificerad skötsel i känsliga delar av naturreservat, Natura 2000 områden, friluftsområden, kulturmiljöer och andra områden där det krävs försiktighet och ett öga för detaljer.

Vi har erfarenhet av att vårda och restaurera marker med höga botaniska värden och värdefulla träd. Vi kan även erbjuda konsultation om lämpligt tillvägagångssätt inför restaurering och skötselinsatser.

 Lieslåtter i Åkaröd rikkärr norr om Brösarp.  

ÄNGSSKÖTSEL & GRÄSBRÄNNING

 

Skötsel av ängar ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vi utför slåtter med lie, röjsåg med gräsklinga eller motormanuell slåtterbalk och hjälper även till med räfsning och höbärgning. Vi genomför även gräsbränning för att restaurera igenväxta marker eller som ett alternativ till slåtter eller bete. 

 

Om du är intresserad att anlägga eller restaurera en äng på dina marker eller vill ha hjälp med gräsbränning så är du välkommen att höra av dig till oss för en konsultation. Vi genomför på uppdrag av Länsstyrelsen även rådgivning om anläggning och skötsel av ängar. 

Gräsbränning i Kulturens Östarp.

bottom of page