top of page
20160511_093811_edited.jpg

 Vis slåtteräng på Gotland som vi restaurerat och skött under 15 år. 

20220709_102043_Moment 2.jpg

 Lieslåtter i Åkaröd rikkärr norr om Brösarp.  

LANDSKAPSSKÖTSEL OCH ENTREPRENAD

 

 

Vi utför naturvårdande skötsel och restaurering i utvalda miljöer, t.ex. i rikkärr, slåtterängar och betesmarker eller känsliga fornlämningsmiljöer. Vi arbetar motormanuellt utan större maskiner och minimerar på så sätt negativ påverkan på jord, flora och fauna.

 

Om du som uppdragsgivare behöver en entreprenör med fingertoppskänsla och gedigen kunskap om ekologi och kulturmiljö kan vi vara rätt samarbetspartner för dig. Vi kan erbjuda kvalificerad skötsel i känsliga delar av naturreservat, Natura 2000 områden, friluftsområden, kulturmiljöer och andra områden där det krävs försiktighet och ett öga för detaljer.

Vi har erfarenhet av att vårda och restaurera marker med höga botaniska värden och värdefulla träd. Vi kan även erbjuda konsultation om lämpligt tillvägagångssätt inför restaurering och skötselinsatser.

bottom of page