20160511_093811_edited.jpg

 Vis slåtteräng på Gotland som vi restaurerat och skött under 15 år. 

LANDSKAPSSKÖTSEL OCH ENTREPRENAD

 

 

Vi utför naturvårdande skötsel och restaurering i utvalda miljöer, t.ex. i slåtterängar, hässlen och betesmarker eller känsliga fornlämningsmiljöer. Vi arbetar motormanuellt utan större maskiner och minimerar på så sätt negativ påverkan på jord, flora och fauna.

 

Om du som uppdragsgivare behöver en entreprenör med fingertoppskänsla och gedigen kunskap om ekologi och kulturmiljö kan vi vara rätt samarbetspartner för dig. Vi kan erbjuda kvalificerad skötsel i känsliga delar av naturreservat, Natura 2000 områden, friluftsområden, kulturmiljöer och andra områden där det krävs försiktighet och ett öga för detaljer.

Vi har erfarenhet av att vårda och restaurera marker med höga botaniska värden och värdefulla träd. Vi kan även erbjuda konsultation om lämpligt tillvägagångssätt inför restaurering och skötselinsatser.